Nasze usługi

Co możemy zaoferować?

Freistellungsbescheinigung

Firma B.A.U.M.S. Steuerberatung Poland świadczy kompleksowe usługi w zakresie uzyskania Freistellungsbescheinigung.

Rozliczanie niemieckich wynagrodzeń

Pracujemy na niemieckim programie DATEV, obsługującym blisko 80% firm w Niemczech w zakresie płac.

Sprzedaż internetowa OSS

Firma B.A.U.M.S. Steuerberatung Poland świadczy kompleksowe usługi w zakresie składania deklaracji VIU-DO.

Księgowość dla firm

Bieżąca obsługa księgowa, prowadzona zgodnie z niemieckimi przepisami, czy weryfikacja dokumentów pod względem poprawności formalno-prawnej – to tylko niektóre z naszych usług.

ROZLICZANIE PRACOWNIKÓW POWYŻEJ 183 DNI

Firma B.A.U.M.S. Steuerberatung Poland świadczy kompleksowe usługi w zakresie
rozliczania płac oraz podatku Lohnsteuer (PIT-IV).

Sprzedaż wysyłkowa do Niemiec (Amazon/ Ebay)

Firma B.A.U.M.S. Poland Steuerberatungs zapewnia kompleksową obsługę dla wszystkich podmiotów przy rejestracji do niemieckiego VAT-u.

Obsługa księgowa firm budowlanych

Oferujemy Państwu pomoc w uzyskaniu Freistellungsbescheiningung poprzez złożenie odpowiednich wniosków i przejęcie na siebie wszelkich związanych z tym procesem formalności, które należy dopełnić.

Obsługa księgowa firm transportowych

Firma B.A.U.M.S. Steuerberatung Poland Sp. z o. o. oferuje pomoc ze wszystkimi formalnościami związanymi z obowiązkiem rejestracji do niemieckiego VAT-u, a następnie ze składaniem comiesięcznych deklaracji.

Deutsche Unternehmen Verkauf nach Polen

Im Rahmen ihrer Dienstleistungen bietet die Firma B.A.U.M.S. Poland Steuerberatungs Sp.z.o.o. allen deutschen Unternehmen, die auf dem polnischen Markt verkaufen oder verkaufen möchten, Registrierungen für die polnische Mehrwertsteuer an.

demo-attachment-607-Rectangle-37
demo-attachment-261-Group-56
demo-attachment-1473-EE4I322519copy-61626
demo-attachment-606-Group-43

Faq

Najczęściej zadawane pytania

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość zależy od tego, czy przekroczysz limit 10 tys. euro wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku.

Co w przypadku, gdy wartość sprzedaży przekroczyła limit 10 tys. euro?

Jeśli nastąpi taka sytuacja, masz do wyboru jedną z dwóch opcji:


1. rejestrujesz się do VAT w każdym państwie Unii Europejskiej, w którym sprzedajesz swoje towary,
2. rejestrujesz się do systemu VAT OSS, w którym rozliczasz całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

W procedurze VAT OSS składasz deklaracje kwartalne VIU-DO: „Deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej”. Należy je składać do końca miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale za pomocą systemu e‑Deklaracje do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście. Nawet gdy w danym kwartale nie masz sprzedaży, musisz złożyć tzw. deklarację zerową.

Gdy pracownik przekroczy okres minimalnego pobytu w Niemczech tj. 183 dni w czasie 12-miesięcznego okresu, który ma swój początek i kończy się w danym roku podatkowym, wtedy jego wynagrodzenie podlega systemowi niemieckiego prawa podatkowego. Innymi słowy, takie wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu na terenie Polski, a także na terenie Niemiec.

W tym wypadku, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją. Mówi ona o tym, że dochód, który jest uzyskany z tytułu pracy za granicą, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. W celu uzgodnienia stawki podatku z pozostałych dochodów, które ma podatnik w Polsce, jest stosowana stawka podatku, która jest wyliczona dla całego dochodu osiągniętego w Polsce i za granicą. Takie rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.

Freistellungsbescheinigung jest niemieckim zaświadczeniem, wystawianym przez Finanzamt, czyli niemiecki Urząd Skarbowy. Jego celem jest zwolnienie świadczonych usług budowlanych z 15% podatku. Dzięki temu wykonawca może otrzyma
nie 85%, ale całą należną kwotę, czyli 100% wynagrodzenia znajdującego się na wystawionej fakturze.

Aby uzyskać Freistellungsbescheinigung wykonawca usługi budowlanej powinien złożyć odpowiedni wniosek w jednym z Finanzamt, czyli w niemieckim Urzędzie Skarbowym. Należy pamięta , że aby otrzyma takie zaświadczenie, należy najpierw dokona rejestracji podatkowej. Wniosek o rejestrację podatkową i nadanie Steuernummer można złożyć razem z wnioskiem o wydanie Freistellungsbescheiniugung.

Uzyskanie trwa obecnie około 3 miesiące. Wydawane jest ono na różny okres (najczęściej na pół roku bądź rok). Zwolnienie może otrzyma
osoba, która nie posiada siedziby na terytorium Niemiec, a także wykaże przed niemieckim Urzędem Skarbowym, że poprawnie wypełnił obowiązki podatkowe na terytorium Niemiec.