Usługi

Rozliczanie niemieckich wynagrodzeń

Pracujemy na niemieckim programie DATEV obsługującej blisko 80 % firm w Niemczech z zakresu płac, oferujemy:

 
  • rozliczanie niemieckich wynagrodzeń dla pracowników i sporządzanie listy płac wraz paskami płac zgodnie z niemieckim prawem pracy,
  • wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy.
  • rejestrację w niemieckich kasach chorych,
  • sporządzanie i składanie rocznych deklaracji podatkowych wg prawa niemieckich (Lohsteuerbescheinigung),
  • rozliczenia podatkowe od osób fizycznych (Lohnsteuer).