Dzięki współpracy z niemiecką kancelarią doradców podatkowych i prawnych jesteśmy w stanie zapewnić pomoc w otwarciu niemal każdej dopuszczonej przez niemieckie prawo działalności gospodarczej:

  • firmy jednoosobowej,
  • spółki kapitałowej: GmbH, UG (haftungsbeschränkt), AG,
  • pozostałych spółek prawa handlowego: oHG, KG, GmbH & Co. KG,
  • spółki cywilnej: GbR.

Co następuje w przypadku, gdy pracownik przekroczy okres minimalnego pobytu w Niemczech tj. 183 dni?

Gdy pracownik przekroczy okres minimalnego pobytu w Niemczech tj. 183 dni w czasie 12-miesięcznego okresu, który ma swój początek i kończy się w danym roku podatkowym, wtedy jego wynagrodzenie podlega systemowi niemieckiego prawa podatkowego. Innymi słowy, takie wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu na terenie Polski, a także na terenie Niemiec.

W jaki sposób uniknąć podwójnego opodatkowania?

W tym wypadku, aby uniknąć podwójnego opodatkowania, stosuje się tzw. metodę wyłączenia z progresją. Mówi ona o tym, że dochód, który jest uzyskany z tytułu pracy za granicą, jest zwolniony z opodatkowania w Polsce. W celu uzgodnienia stawki podatku z pozostałych dochodów, które ma podatnik w Polsce, jest stosowana stawka podatku, która jest wyliczona dla całego dochodu osiągniętego w Polsce i za granicą. Takie rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym.