Usługi

Obsługa księgowa firm budowlanych

Rynek usług budowlanych staje się z każdym rokiem coraz bardziej atrakcyjny dla polskich przedsiębiorców. Z roku na rok notuje się coraz więcej osób fizycznych, którzy zakładają w Niemczech działalności jednoosobową (Gewerbe) jak również firm, które własnymi zasobami ludzkimi bądź poprzez podwykonawców świadczą usługi budowlane na ternie Niemiec.
Fakt Unijnego rynku daje pod tym względem wiele możliwości i ułatwień jednak nie można zapominać o obowiązkach prawno-podatkowych, które spoczywają na podatnikach świadczących usługi budowlane w Niemczech.

Jedna z ważniejszych kwestii jest tutaj podatek od usług budowlanych.

Wprowadzony w Niemczech Bauabzugsteuer, czyli podatek od wykonywanych na terenie Niemiec usług budowlanych, został wdrożony w życie z myślą o tym, aby przeciwdziałać w budownictwie pracy na czarno i uchylaniu się od płacenia podatków. Podatek ten obowiązuje zarówno niemieckie, jak i polskie firmy budowlane. Przesłanką do naliczenia Bauabzugsteuer jest usługa budowlana wykonana na terytorium Niemiec.

Wysokość Bauabzugsteuer wynosi 15% wartości wykonanej usługi. Podatek potrąca zleceniodawca z kwoty otrzymanego od zleceniobiorcy rachunku. Po zabezpieczeniu środków finansowych zleceniodawca odprowadza pieniądze do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Zleceniodawca pomniejsza kwotę rachunku o 15%, która to właśnie ma stanowić zabezpieczenie na okoliczność powstałego podczas wykonywania prac budowlanych długu podatkowego.

Podmiot świadczący usługi budowlane na terenie Niemiec może złożyć wniosek o wydanie odpowiedniego zaświadczenia (Freistellungsbescheiningung) o niepodleganiu obowiązkowi potrącenia podatku od kwoty wynagrodzenia.

Zaświadczenie takie jest wydawane na czas określony, istnieje jednak możliwość wnioskowania o przedłużenie obowiązywania Freistellungsbescheiningung.

Nasza firma oferuje Państwu pomoc w uzyskaniu owego Freistellungsbescheiningung składając odpowiednie wnioski i przyjmując na siebie wszystkie związane z tym procesem formalności jakich należy dopełnić. W tym celu prosimy o kontaktu i współpracy.

* Umieszczone na stronie informacje przedstawiają jedynie ogólny stan prawny i nie mogą być traktowanke jako porada prawna. Właściciel strony nie ponosi odpowiedzialności za aktualność kompletność zawartych tu informacji.