Usługi

Księgowość dla firm

  • bieżąca obsługa księgowa prowadzona zgodnie z przepisami niemieckimi,
  • weryfikacja dokumentów pod względem poprawności formalno-prawnej,
  • ustalenie kwestii zakladu podatkowego w Niemczech,
  • rozliczanie podataku dochodowego w Niemczech,
  • możliwość wystawiania faktur w imieniu klienta,
  • rejestracja do niemieckiego VAT,
  • uzyskiwanie zaświadczenia Freistelungbescheinigung dla firm budowlanych wraz ze składaniem wniosków o jego przedłużenie,
  • prowadzimy bieżące rozliczenia podatku VAT w Niemczech, wyliczamy i wysyłamy deklaracje do Urzędów Skarbowych,
  • prowadzenie w imieniu klienta wszelkich formalności z nimieckimi urzędami skarbowymi i kasami chorych.