Usługi

SPRZEDAŻ INTERNETOWA OSS

Rejestracja do polskiego Vat daje mozliwosc sprzedaży na polskich platformach sprzedażowych takich jak Amazon czy allegro

Jednak rejestracja VAT to także pewne obowiązki. Przede wszystkim chodzi o konieczność rozliczania VAT za pomocą deklaracji VAT-7 na której podaje się kwoty sprzedaży i zakupów w danym okresie. Deklaracje trzeba składać w urzędzie skarbowym co miesiąc lub co kwartał. Ponadto, każdą sprzedaż i każdy zakup trzeba zapisywać w odrębnych rejestrach VAT. 

Od roku 2018 dodatkowo w Polsce jest obowiazek skaldania plikow JPK, dokumentujacych wszystkie transakcje zakupowe  oraz sprzedazowe.

Jeżeli wartość sprzedaży wysyłkowej uzyskana przez firmę, będącą płatnikiem podatku VAT nie przekracza progu ustalonego w kraju docelowym, operacja podlega opodatkowaniu w kraju gdzie posiadamy siedzibę. W przeciwnym razie operacja podlega opodatkowaniu w kraju, w którym odbywa się sprzedaż, co zmusza taką firmę do zarejestrowania się do celów podatku VAT i do składania deklaracji VAT w tym kraju.

Próg sprzedaży wysyłkowej odpowiada obrotowi netto ze sprzedaży uzyskanemu przez sprzedającego w kraju docelowym. Próg sprzedaży wysyłkowej różni się w zależności od kraju. Każdy kraj członkowski definiuje swój własny próg.

Prog sprzedazy jaki obowiazuje przy sprzedazy internetowej na terytorium Polski to  160 000 zl (37 859 Eur). Po przekroczeniu tego progu nalezy bezwzgldnie zarejestrowac sie do polskiego vat i wystawiac faktury ze stawka 23 %

Firma B.A.U.M.S Steuerberatung Poland swiadczy kompleksowe uslugi w zakresie rejestracji i skaldnia dekalracji VAT oraz plikow jpk w Polsce.

Proces ten skalda sie z 4 etapow :

  1. Analiza podatkowa
  2. Rejestracja i uzyksanie numer VAT
  3. Ksiegowanie faktur
  4. Skaldanie deklaracji w polskim Urzedzie Skarbowym

W razie jakichkolwiek zapytan jestesmy do Panstwa dyspozycji.

Dlatego VAT należy rozliczyć w państwie konsumenta?

Sposób rozliczenia wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość zależy od tego, czy przekroczysz limit 10 tys. euro wartości dostaw towarów i świadczenia usług na rzecz odbiorców z innych państw Unii Europejskiej w skali roku.

Do limitu wliczasz:
wartość dostaw towarów sprzedawanych konsumentom z innych państw Unii Europejskiej,
wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (tzw. usługi TBE), świadczonych na rzecz konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.

Ważne! Limit 10 tys. euro dotyczy twojej łącznej sprzedaży do wszystkich państw Unii Europejskiej. Nie możesz go przekroczyć ani w trakcie obecnego, ani poprzedniego roku podatkowego.

Jeśli wartość twojej sprzedaży dla konsumentów z Unii Europejskiej nie przekroczy limitu, masz do wyboru jedną z trzech opcji:

  1. rozliczasz sprzedaż tak samo, jak sprzedaż krajową,
    2. dobrowolnie rejestrujesz się do VAT w kraju konsumentów,
    3. rejestrujesz się do systemu VAT OSS, w którym rozliczasz całą sprzedaż dla konsumentów z innych państw Unii Europejskiej.