Deklaracje VAT

Czym dokładnie jest deklaracja zaliczkowa na podatek VAT?

Deklaracja zaliczkowa na podatek VAT (UStVA) to sporządzane samodzielnie przez przedsiębiorców zestawienie zapłaconych i otrzymanych w danym okresie podatków obrotowych. Zawiera ona sumę podatku naliczonego zapłaconego dostawcom oraz sumę podatku VAT otrzymanego od klientów. Różnica pomiędzy tymi dwiema kwotami stanowi tzw. podatek VAT do zapłaty.

Taki podatek do zapłaty może być dodatni lub ujemny. Jeśli podatek do zapłaty jest dodatni, suma otrzymanego podatku VAT jest większa niż suma zapłaconego podatku naliczonego. Różnica musi zostać wpłacona do urzędu skarbowego. Jeśli podatek do zapłaty jest ujemny, urząd skarbowy zwraca różnicę. Deklaracja VAT musi zostać złożona do właściwego urzędu skarbowego w określonych terminach.

Kto musi złożyć zaliczkową deklarację VAT?

Firmy, osoby samozatrudnione i, z kilkoma wyjątkami, freelancerzy są zobowiązani do zapłaty podatku VAT od pierwszego dnia swojej działalności (§ 1 ust. 1 UStG). Dotyczy to wszystkich odpłatnych dostaw i innych usług. Dotyczy to:

  • korporacji,

  • spółek osobowych,

  • osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą,

  • freelancerów (należy pamiętać o wyjątkach, takich jak zawody medyczne, patrz poniżej).

Wszystkie wymienione formy prawne muszą wykazywać podatek VAT na swoich fakturach i regularnie składać zaliczki do urzędu skarbowego. Istnieje tylko kilka wyjątków od tej podstawowej zasady.

Kto nie musi składać zaliczkowej deklaracji VAT?

Jeśli zobowiązanie podatkowe wynosi mniej niż 1000 euro w poprzednim roku, nie trzeba składać w urzędzie skarbowym zaliczkowej deklaracji VAT. Niektórzy freelancerzy (np. wykonujący zawody związane z ochroną zdrowia – lekarze, dentyści, fizjoterapeuci i osoby wykonujące zawody niemedyczne) zasadniczo nie muszą wykazywać podatku VAT na swoich fakturach ani składać zaliczkowej deklaracji VAT. Kolejny wyjątek dotyczy małych przedsiębiorców.

Jakiego terminu należy przestrzegać przy składaniu zaliczkowej deklaracji VAT?

Deklarację należy zawsze złożyć we właściwym urzędzie skarbowym nie później niż 10. dnia miesiąca następującego po terminie złożenia deklaracji zaliczkowej (§ 18 UStG). Jeśli 10. dzień następnego miesiąca wypada w weekend lub dzień ustawowo wolny od pracy, deklarację zaliczkową można złożyć następnego dnia roboczego. To, czy deklaracja zaliczkowa musi być składana miesięcznie czy kwartalnie, zależy od zobowiązania podatkowego za poprzedni rok kalendarzowy.

Konsekwencje niezłożenia zaliczkowej deklaracji VAT w terminie

W przypadku nieterminowego złożenia lub niezłożenia deklaracji zaliczkowej należy liczyć się z dopłatą za zwłokę w wysokości do 10% kwoty płatności, jednak nie większą niż 25.000 euro. Jeśli kwota płatności nie zostanie przekazana do urzędu skarbowego w terminie, może on naliczyć 1% kwoty płatności za każdy miesiąc, który upłynął przed opóźnieniem płatności. Ta opłata karna jest również nazywana dopłatą za zwłokę.

Nasza kancelaria oferuje usługę składania deklaracji VAT w Niemieckim Urzędzie Skarbowym. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny 690 028 326 lub @ Krystian.muszalik@baums.pl

Jesteśmy stale do Państwa dyspozycji.

Tags: No tags

Comments are closed.