fbpx

Księgowy, doradca podatkowy, doradca ds. międzynarodowego prawa podatkowego & doradca ds. Emerytalno-rentowych.

Wykształcenie:

 • Studia w zakresie ekonomii przedsiębiorstw (dyplom & MBA)
 • Egzamin doradcy podatkowego
 • Egzamin biegłego rewidenta
 • Egzamin eksperta ds. międzynarodowego prawa podatkowego
 • Egzamin doradcy ds. emerytalno-rentowych

Wiedza specjalistyczna:

 • Międzynarodowe prawo podatkowe i ekonomia
 • Rachunkowość międzynarodowa
 • Wycena średnich przedsiębiorstw
 • Wycena nieruchomości
 • Międzynarodowe prawo ubezpieczeń społecznych
 • Doradztwo biznesowe

Znajomość języków:

 • niemiecki (ojczysty)
 • angielski
 • francuski